ස්වේච්ඡා ලියාපදිංචි වැඩිහිටි නිවාස – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 

අනු

අංකය

නිවාසයේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

 

ගමගේ ආතර් පෙරේරා

1323/1, හෝකන්දර පාර,

පන්නිපිටිය

0112847864

02

සහන උදය වැඩිහිටි වවේකාශ්‍රාමය

28, ඩී.එස් කහවිට මාවත,

අත්තිඩිය, දෙහිවල

0112761832

03

චාල්ස් රොසලින් ප්‍රනාන්දු

1571/34, හොරහේන පාර,

කොට්ටාව

0114854389

04

සංහිද

208, රජමහා විහාර පාර,

පිටකොට්ටේ

0112823718

05

මොරටුව ජනාධාර

256, ගාලුපාර ඉඩම,

මොරටුව

0112647658

06

සැලිනා අල්විස් ගුණරත්න

ගඟබඩ පාර, වෑවල,

පිළියන්දල

0112615469

07

සුව සෙවන සමාජ සේවා සංගමය

ජයවර්ධන වැ.නි.

255/ඒ, බණ්ඩාරගම පාර,

කැස්බෑව

0112702129

08

ශ්‍රී ලංකා ලංකාධාර සමිතිය වයෝවෘද්ධ පුරවැසි නිවාසය

95, ඩබ්.ඒ.ස්ල්වා මාවත,

වැල්ලවත්ත

01112055661

09

මල්ලිකා

45, විශාකා පාර,

කොළඹ 04

0112582044

0112580100

10

සරණ නිකේතනය

8/ඒ/3 ,ගල්වරුසාලන්ද වත්ත

මහජන මාවත ,ඔරුවල

011489648

11

ග්‍රේස් පෙරේරා

ශ්‍රී සරණංකර මාවත,

කළුබෝවිල

0112727580

12

ගාමිණි මාතා

177, සර් ජේම්ස් පීරීස් මාවත,

කොළඹ 2

0112434792

13

ශාන්ත මරියා දිලින්දන්ගේ

කුඩා සොයුරියෝ

204, ටී.බී ජයා මාවත,

කොළඹ

0112693878

14

සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ කාන්තා සම්මේලනය සන්ධ්‍යා වැ.නි

400, බෞද්ධලෝක මාවත,

කොළඹ 07

 

0112691411

15

ඇග්නස් ගුණසේකර සමරු වැ.නි.

80, ශ්‍රී සුමංගල පාර,

රත්මලාන

0112722214

16

 

හෙල්පේ එල්ඩර්ලි කෙයාර් රෙසිඩන්සි

392/7ඒ, පතන්වත්ත පාර,

ගොතටුව

0122534542

17

රාණි වයලට්

45/3, උස්වත්ත,

රවුම් පාර, මොරටුව

0114871349

18

මෙඩ්ෆොන්ටියර් ඇසිටඩ් ලිවින් සෙන්ටර්

41 ,සෝමානන්ද මාවත,

නැදිමාල, දෙහිවල

011573691

0777786559

19

සැදෑ සෙවන

422, කූඩලු විල ,හංවැල්ල

0362225796

20

සුබෝධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිකේතනය

46/2 ,ශ්‍රී ඥනේන්ද්‍රය පාර,

අල්විස් උයන ,රත්මලාන

0383395950

21

රාමක්‍රිෂ්ණා සාරදා මිෂන්

59, විවේකානන්ද පාර,

වැල්ලවත්ත

 

22

මවුපිය උපහාර

226 ,හිරිපිටිය,

පන්නිපිටිය

0712688035

0112782323

23

 

මෙත් සරණ

741/බි, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,

කොළඹ 14

0723466728

0771925036

24

වැඩිහිටි සුරකුම් මධ්‍යස්ථානය

301/1 ,හෙට්ටිගොඩ,

පිටිපන

0774024553

25

සෙනෙහස

177/2 ,ගල්වල මුල්ල,

වටරැක,පාදුක්ක

0115732821

26

මිහිඳුම් උයන රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය

100/ඒ, බටවල,

පාදුක්ක

0114959448

27

චාල්ස් රණසිංහ

274, හයිලෙවල් පාර,

කොට්ටාවල, පන්නිපිටිය

0112178790

28

ශාන්ති නිවාසය

81 ශාන්ත ජොන්ස්,

මෝදර, කොළඹ 15

 

0112522443

29

මෙල්වින් වැ.නි.

56, ශාන්ත පීතර මාවත,

කොරලවැල්ල ,මොරටුව

 

 

30

සිතුසරණ

202/3 කැස්බෑව පාර,

බොරලැස්ගමුව

0776772925

31

ෂෙල්ටර් ෆෝ හොම්ලස්

353,වැලිවිට පාර,

වෑවල , පිළියන්දල

 

0776018911

32

හැපි හාර්ට්ස්

102/46, 2 පටුමග, මදාරා උයන, මත්තේගොඩ

0714497731

 

33

ශ්‍රී සත්‍ය සායි

216/3 පින්ලන්ද වත්ත,

වටරැක

0777316935

34

සෝමා රාජපක්ෂ

177/1 , වත්තේගෙදර,

මහරගම

 

038-2234878

35

රේන්බෝ

230,කාලියම්මහර, පිළියන්දල

 

0710999598

36

 

සුව අරණ වැඩිහිටි නිවාසය

151 ඇරැව්වල පාර පන්නිපිටිය

076929404