ගැලරිය

 විශේෂිත අවශ්‍යතා සහිත වූවන්ගේ ක්‍රිඩා උළෙල 

 වැඩිහිටි දින උත්සවය 

අසරණ සරණ ව්‍යපෘතිය 

අතහිත ව්‍යපෘතිය 

සුවසෙවන ව්‍යපෘතිය 

වැන්දඹු දිරියමාතා 

මා පිය දූපුතු සරණ  

අපේ සොදුරු පවුල  

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවේන් පුජ්‍යපාද රඹුක්න සිද්ධාර්ථ හිමියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්

ආතති කළමනාකරණය, රසවින්දනාත්මක හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන

වැඩිහිටි නිවාස පාලක පාලිකාවන්ගේ දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ආබාධිත දින උත්සවය 

මෙත් සෙවන දහම් පාසාල් වැඩසටහන 

මෙත් සෙවන ‍පෞර්ෂත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන 2019

රුහුණු රිදියගම නිවර්තන නිවාසයේ අත්දැකිම් හුවමාරු කරගැනිමට බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව

ආබාධිත ළමයින්ගේ සංගිත චිකිත්සන වැඩසටහන – මිත් ‍සෙවන 

වැඩිහිටි දින උත්සවය – සෙත් සෙවන 

මෙත් සෙවන ආයතනයේ ආබාධිත ළමයින් සීතාවක උද්භිද උද්‍යානය නැරඹීම  

සුසේවාභිමානී සම්මාන උළෙල  (රන් දා බිදු වැඩසටහන)

 

මයුර ළමා මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ ආබාධිත ළමයින්ගේ කලා හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය 2020 02 28  

මෙත් සෙවන සහ  මිත් සෙවන ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා  ප්‍රථමාධාර පුහුණුව ලබා දීම

 

සෞභාග්‍යා දැක්ම ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන යටතේ රජයේ නිවර්තන නිවාසයේ නේවාසිකාවන් විසින් කෘෂි භෝග වගා කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දේශීය ආහාර වර්ග සැකසීම හා අලෙවි කිරීම සඳහා හෙළ බොජුන් හල විවෘත කිරීම

 

රත්මාලන අන්ධ විද්‍යාලයේ සිසුන්ට සුදු සැරයටි පරිත්‍යාග කරන ලදී.

 

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කරන ලද, බස්නාහිර පළාත් වැඩිහිටි දින සැමරුම් උළෙල – 2020” සහ මීරිගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබ සාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම, ගරු ආණ්ඩුකාරවර මාර්ෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020 ඔක්තෝබර් මස 02 වන දින මීරිගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබ සාධන සේවා මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී.

 

බෙල්ලන්තර රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ නත්තල් උත්සවය සැමරීම.

 

පුජ්‍යපාද රඹුක්න සිද්ධාර්ථ හිමියන්ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන්
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් වැඩිහිටි බල මණ්ඩල වල වැඩිහිටියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වු
රසවින්දනාත්මක හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන

පුජ්‍යපාද රඹුක්න සිද්ධාර්ථ හිමියන්ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන්

කැස්බෑව වැඩිහිටි කමිටු බල මණ්ඩල වල වැඩිහිටියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වු 

රසවින්දනාත්මක හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන


 

බස්නාහිර පළාතේ වෙසෙන  අඩු ආදායම්ලාභී හා  වැන්දඹු රෝගී පුද්ගලයන් සදහා ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබාදීම


 

රජයේ නිවර්තන නිවාසයේ කාන්තා දින සැමරුම


 

රජයේ නිවර්තන නිවාසයේ අවුරුදු උත්සවය පැවැත්වීම


 

බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දේශීය ආහාර වර්ග සැකසීම හා අලෙවි කිරීම සඳහා හෙළ බොජුන්හල විවෘත කිරීම


 

  බෙල්ලන්තර රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ළමා දින වැඩසටහන පැවැත්වීම


 

පොල්වත්ත රජයේ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම.

2021 01 22


 

  අඹේපුස්ස සිංහ රෙජිමේන්තු මුලස්ථානයේදී

උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් දැනුවත් කිරීම.

       


 

  බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කරන ලද බස්නාහිර පළාත් “වැඩිහිටි දින සැමරුම් උළෙල – 2022” බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතන පරිශ්‍රයේදී 2022 ඔක්තෝබර් මස 18 වන පවත්වන ලදී.

       


 

 

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව පවත්වන ලද පළාත් වැඩැහිටි උළෙල 2023.10.17 වන දින අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර මාර්ෂල් ඔෆ් ද එයාෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ප්‍රධාන ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මැතිතුමාගේ, ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන්ලාගේ සහභාගීත්වයෙන් මානෙල්වත්ත නාගානන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වන ලදී.

       


 

 

පළාතේ වැඩිහිටි සුබ සාධනය වෙනුවෙන් වසර දෙකක කාලයක් සඳහා බස්නාහිර පළාත් වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය පිහිටුවීමේ නිලවරණය 2024.03.28 දින පළාත් සභා ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. එහිදී පසුගිය බල මණ්ඩල නිලධාරීන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත් කරනු ලැබීය.