மாகாண முதியோர் விழா 17.10.2023 அன்று மானெல்வத்தை நாகாநந்தா பௌத்த நிலைய கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.