தொண்டர் பதிவு செய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லங்கள் – களுத்துறை மாவட்டம்

S/No

Name Of The House

Address

Phone Number

01

Ethana Madala Sahana

Ethana Madala, Kaluthara North

034-2228139

02

Swarnapali

Ehaba, Horana

034-3349474

03

Raigam Koralaya Social Service Society Horana Elder House

Wilbert A Perera Mawatha, Horana

034-2262827

04

Wimala Kanthi

Mahagam Medda, Payagala

034-2234494

05

Pulasinghalagee Wiliyam Rodrigo Gunawardana Trust elder home

Sri Maha Bodi Wiharasthanaya Morenthuduwa, Walachcha

034-2296013

06

Pasyodun Rata Social Service Society Srana Women Elder Home

Kumbaduwa, Meegahathenna

034-2284082

034-2284234

07

Sujatha All Island community service foundation

07 Sumanadira Mawatha, Horana Road, Wekada

038-2223823

08

Ananda Amarasingha Biksuo viwekaramaya

Thekka Wattha, Palathota, Kaluthara

034-2223823

09

Sujatha

50/19, Badugamada Road, Aluthgama

034-3749737

10

Maithree

34, Koralaima, Gonapola

034-2263808

11

Gunapala Wijemanna Social Service Foundation

Walikada, Pokunuvita

0114967575

12

Chamath Chaturanga & Mayakaduwa Memorial Senior Citizens' Home

22 Wasantharama Road, Wadduwa

038-3386665

13

Sisila

06, Railway Station Road, Pinwattha, Pandura

038-3390188

14

Shantha Elbert

Polkatuwa, Gall Road, Beruwala

034-4938572

15

Shantha Mariya

Shantha Mariya Mawatha, Kuda Payagala, Payagala

034-2226812

16

Wimalawathi Resort

100, Wedagedara , Kaludewala, Panadura

011-5244984

17

Devid Jayasundara

11/18, Suramya Place, Gorakapola, Kesel Wattha, Panadura

038-2287795

038-3385944

18

Sinnamon Groch

KuruduWattha, Katagoda, Millaniya

077-3400524

19

Mettha Senior Citizens' Home

Vi Mola Hadiya, Kolamadiriya, Bandaragama

 

20

Jayasirida de Silva Memorial Senior Citizens' Home

Samitha Kuda Waskaduwa

034-3029989

21

Mark Sri Sarana Sewna

26 St. Sebastian Road, Katukurunda, Kaluthara

034-2223363

22

Rewatha Ma piya Sewana

Baddegoda, Rerukana, Bandaragama

0383385910 0382292100

23

Mathugama Male Elder Home

Agalawattha Road, Wetthewa, Mathugama

034-2243301

24

Suboda

Sisiragira, Pahapara,Pinwala,Panadura

038-2233146

038-3390053

25

Upeksha

GalKanda, Makalandawa,Walallavita

034-2284517

034-4914751

26

Sujatha

185, Wakada Road, Panadura

0774892174

27

Meth Karuna

Kuruduwattha, Etthepana

034-2272311

28

Sith Niwana

260 Uyanwatha, Raigama

0383399510