கேலரி

வளன்து  குறைந்த மக்கள்காக விளையாட்டு போட்டி 2019

சர்வதேச முதியோர் தின வைபவம் மற்றும் போட்டிகள் 2019

அசரணசரண செயல்திட்டம 2019

அத்தஹித்த செயல்திட்டம் 2019

தூபுத்து  மாபியசரண செயல்திட்டம 2019

சுவசெவன இல்ல செயல்திட்டம் 2019

தாயமான விதவைத் தாய்மா 

2019

அப்பே சொதுரு பவூலு செயல்திட்டம் 2019

பெரியவர்களின் வீட்டு வார்டன்களுக்கான விழிப்புணர்வு திட்டம்

முடக்கப்பட்ட  நாள்  நிகழ்ச்சி

பாடல்கள் சுவாரஸ்யமாக ஆன்மீக அபிவிருத்தி திட்டம்

மெத் செவன தர்ம பாடசாலை திட்டம்

மெத் செவன தனிப்பட்ட வளர்ச்சி அபிவிருத்தி திட்டம்

கள பயணம் ருனு ரிடியகம நிவர்தனா இல்ல்ம்

ஊனமுற்ற குழந்தைகள்க்கு இசை சிகிச்சை திட்டம்

முதியோர்  தின  விழா  – சைத்  செவன  2019

அரசு  தடுப்புக்காவல் இல்லம் வசிப்பவர்கள்,

விவசாய பயிர் சாகுபடி திட்டம்

(சுபீட்சமான முன்னோ௧க்கு உணவு பாதுகாப்பு திட்டம்)

உள்ளூர் உணவு இல்லம் 

ஹோமகாமா பிரதேச செயலகம்

முன்னாள் உறுப்பினர் திரு ரோஜர் செனவிரத்ன அவரது மாகாண ஏற்பாட்டை வெண்பிரம்பு பாதுகாப்பு ராத்மலனா பார்வையற்றோர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது