தொண்டர் பதிவு செய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லங்கள் – கம்பஹா மாவட்டம்

S/No

Name Of The House

Address

Phone Number

01

St. Joseph

Thammita, Meegamuwa

0312222385

02

Senehawathi Matha Elderly care Center

307/35, Malwana Road, Biyagama

0113092852

03

Lady Hilda Obesekara Piris Elderly Home

Wathupitiwala, Nittabuwa

0332280329

04

Lila Withana

68/5, Waralapana, Uduthuththiripitiya

0332278105

05

Bandaranaike Memorial Elderly Home

Indolamulla, Donpee

0112536041

06

Shanthi

250, Nigambu Road, Yatiyana, Miniwangoda

0112295548

07

Samadi Bawana

65 B, Weyangoda Road,Maiwalana,Kiridiwela

033-3728431

08

Silawathi Matha Memorial Maupiya Sewana

240/1, Baduragoda Road, Kurikotuwa, Weyangoda

0718130514

09

St. Camilas

45/5 A, Puwakwattha Road, Nayakakanda, Hadala

0112932558

10

Ebulgoda Airin Thilakarathna women Elderly Home

155/1, Thilakarathna road,

trakmo junction,

Ihala Ibulgod

0113065014

11

Sri Dewarakkitha

Ranwala,Meethirigala

033-3832025

12

Sahana Piyasa

Adult Elderly Welfare Center

106, Pansala Road, Horape, Ragama

011-3037511

13

Papiya Sewana

Rabar Wattha Road, Ranmuthugala, Kadawatha

0112969214

14

Kelaniya Young Buddhist Association,

women Elderly Home

Webada

0112973039

15

Kelaniya Young Buddhist Association,

Udupila men Elderly Home

Udupila Delgoda

0112402372

16

Miniwangoda Lion Foundation

128/1, Bodiyawattha, Minuwangoda

0112298317

17

Meth Sewana spiritual

59/1, pathperuma Mawatha, Galahitiyawa north, Ganemulla

0773732795

18

Shanthi

228/C,1,Kalwari Road, Thuduwa, Bopiytiya

 

19

Mariyans

103, St. Mariya Road, Uswatakeiyawa

 

20

Human Resource Development Social Services

Association, Suwa Sewana

Kosovita, Pahalagama, Gampaha

0332228762

21

All Ceylon Social Care Foundation,

Lila Hapuaarachchi Elderly Home

51 C, Gonagaha, Makavita, Jaela

0335626636

22

Kadawatha Retirement home

179/19 B, Mahagedra Wattha, Kadawatha

0112926487

23

UPachiya Sanasuma

Good shepherd

Convent,NayaKanda, Watthala

0112930312

24

Sarwodaya Suwasetha Jayawardana Memorial Elderly Home

119,Minuwangoda Road, Asgiriya, Gampaha

0332236911

25

Jude Elderly Home

18 Thamita Road, Nigambu

0312227568