தொண்டர் பதிவு செய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லங்கள் – கொழும்பு மாவட்டம்

S/No

Name Of The House

Address

Phone Number

01

Gamage Athar Perera

1323/1,Hokandara Road,Paninipitiya

0112847864

02

Sana Udaya elder Retirement Home

D.S. Kahawita Mawatha,Aththitiya, Dehiwala

0112761832

03

Charls Rocelin Prenandu

1571/34, Horahena Road, Kottawa

0114854389

04

Sanhida

208,Raja Maha Vihara Road, Pitakotte.

0112823718

05

Moratuwa Janadara

256, Gall Road Land, Moratuwa.

0112647658

06

Salina Alwis Gunarathna

Gagabada Road, Wewala, Piliyandala

0112615469

07

Suwa Sewana Social service Society Jayawardana Elder Home

255/A, Bandaragama Road, Kesbewa

0112702129

08

Sri Lanka Lankadara Society Elderly Citizens' Housing

95,W.A. Silva Mawatha, Wellawattha

01112055661

09

Mallika

45, Vishaka Road, Colombo 04.

0112582044

0112580100

10

Sarana Nikethanya

8/A/3 ,Galwarusalanda wattha, Mahajana Mawatha,Oruwala,

011489648

11

Grase Perera

Sri Saranankara Mawatha, Klubovila,

 

0112727580

12

Gamini Matha

177, Sir Jamis Piris Mawatha, Colombo,

0112434792

13

St. Mary is poor

Little sisters

204, T B Jaya Mawatha, Colombo

0112693878

14

All Ceylon Buddhist Women

Association Sandya Elders Home

400, Bouddaloka Mawatha, Colombo 07

0112691411

15

Agnes Gunasekara Samaru Elders Home

80, Sri Sumangala Mawatha, Rathmalana

0112722214

16

Helpe Elderly Care Residence

392/7 A , Pathanwattha Road,Gothatuwa

0122534542

 

 

17

Rani wayalet

45/3, Uswattha, Circle Road, Moratuwa

 

0114871349

18

Medifontiyer asited living center

41, Somananda Road, Nedemala, Dehiwala.

011573691 0777786559

19

Sadee Sewana

422, Kudaluvila, Hanwella

0362225796

20

Subodi elder citizens Resort

46/2 , Sri Chanendraya Road, Alvis uyana, Rathmalana

 

0383395950

21

Rama Krishna Saradaha Mission

59, Viwekananda Road, Wellawattha

 

22

Maupiya Upahara

226, Hirapitiya,Pannipitiya

0712688035 0112782323

23

Meth Sarana

741/B, Sirimawo Bandaranayaka Mawatha, Colombo 14

0723466728 0771925036

24

Wadihiti Surekum center

301/1, Hettigoda, Pitipana

0774024553

25

Senehasa

177/2, Galwala Mulla,Watareka, Padukka

0115732821

26

Mihindu Uyana Rekawarana Maddiyasthanaya

100/A, Batawala, Padukka

0114959448

27

Charls Ransingha

274, HI level Road, Kottawala, Pannipitiya

0112178790

28

Shanthi Niwasaya

81, Shantha Jones, Modara, Colomobo 15

0112522443

29

Melvin Elder House

56, Shantha pithr Mawatha, Kolralawella, Moratuwa

 

30

Sithusarana

202/3 Kesbewa Road, Boralesgamuwa

0776772925

31

Shelter for Homeless

353, Walavita Road, Wawala, Piliyandala

0776018911

32

Happy Harts

102/46, 2 Patumaga, Madara Uyana, Matthegoda

0714497731

33

Sri Satthya sai

216/3, Pinlanda Wattha, Watareka

0777316935

34

Soma Rajapaksha

177/1, WAttheGedara, Maharagama

038-2234878

35

Renboo

230, Kaliyammahara, Maharagama

0710999598

36

Suwa Arana elder House

151, Aruwala Road, Pannipitiya

076929404