மேல் மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முதியோர் தின கொண்டாட்டம் – 2022 2022.10.18 ஆம் திகதி மேல் மாகாண அழகியல் கலையரங்கம்த்தில் நடைபெற்றது.