உள்நாட்டு உணவுக் கலாசாரத்தினை விஸ்தரிக்கும் செயறிட்டம்

இன்று சமுதாயத்தில், மேல் மாகாணத்தின் ஏராளமாக குழந்தைகள் மற்றும் பணிபுரியும் குடும்பங்களின் வளந்தோர்  அதிக அளவு செயற்கை உணவுகளை உண்பதைக் காணலாம். இந்த செயற்கை உணவுகளை உண்பதன் காரணமாக பெருமளவாக புற்றுநோய், நீரளிவு, கெலஸ்ரோல்  ஆகிய நோய்களினால் பீடிக்கப்படுவதைக் காணமுடிகின்றது இதனால்    மேல் மாகாணத்தில் உள்ளூர் உணவு கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவது முக்கியமானதாகும். ஒவ்வொரு 10 பேரில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதாக மருத்துவ கருத்து உள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் வரும் ஆண்டுகளில், செயற்கை உணவு கலாச்சாரம் கொண்ட இலங்கை மக்கள் பெருகிய முறையில் பல நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே, இலங்கையில் கடந்த காலத்தில் காணப்பட்ட உள்ளூர் உணவு கலாச்சாரத்திற்கு மக்களை திருப்புவது  இந்தச் செயற்றிட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

செய்றிட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தும் முறை

  1. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள்
  2. பாடசாலையுடனான உணவகங்கள்.
  3. பிரதேச செயலகங்களில் போசனசாலைகளை நிர்மாணித்தல். இந்தச் செயற்றிட்டத்தினை மேற்கொள்ளும்போது தனியான பெண்கள்( விதவைகள் ) முதியவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களை முன்னிலைப்படுத்தி நடாத்தப்பட்ட உள்ளது.

  முதல் கட்டமாக ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின் மருத்துவமனைகள் மற்றும் பள்ளிகளின் போசனை சாலைகளில் உள்ளூர் உணவுகளை விற்கவும், பிரதேச செயலகங்களின் உள்ளூர் உணவு உள்ளிட்ட விற்பனை கரும பீடங்களில் , உள்ளூர் உணவுகளை விற்பதுமாகும்.

  தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள போசனசாலைகள்

  ஶ்ரீ ஜயவர்தன புர பிரதேச செயலகம்.

  மகரகம பிரதேச செயலகம்

  சீதாவக்க பிரதேச செயலகம்

  இங்கிரிய பிரதேச செயலகம்

  கடுவெல  பிரதேச செயலகம்

  மில்லனிய பிரதேச செயலகம்

  பியகம பிரதேச செயலகம் – 2019 ஆண்டினுள்