கிறிஸ்து பிறந்த திருநாள் கொண்டாட்டம் – மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இ