සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තුමේන්තුව කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර යන දිස්ත්‍රික් තුනට අදාලව අඩු ආදායම් ලාභී හා අවාසි සහගත ප්‍රජාවගේ සුභසාධන කටයුතු සඳහා නිරන්තරව සේවා සැපයෙන රක්‍ෂණ ආයතනයකි.මෙම දෙපාර්තමේන්තුව කාර්යාලය තුල කාර්යමණ්ඩල 40ක පමණ වන අතර බස්නාහිර පළාත පුරා විසිරී ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 40 ට අනුයුක්ත සමාජ සේවා නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී, බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් පාලනය වන මිත් සෙවන, සෙත් සෙවන, මෙත් සෙවන , සත් සෙවන ආදී ආයතන ඇතුළුව පූර්ණ කාර්ය මණ්ඩලය 301 කට ආසන්න වේ.

දැක්ම

බස්නාහිර පළාතේ අසරණ හා පීඩිත ජනකොටස් වෙනුවෙන් පිළිසරණය, පුනරුත්ථාපනය විවිධ ක්‍රමවේදයන් තුළින් එවැනි තත්වයන්ට පත්වීම වලක්වා ඔවුන් තෘප්තිමත් ජීවිතගත කරන පුරවැසියන් ලෙස සමාජ ප්‍රවාහයට යොමු කරවා ගැනීම.

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින දිළිඳු අසරණ ජනකොටස් සඳහා සහන සැලසීම, බරපතල දරුණු රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන්නවුන් සඳහා ආධාර සැපයීම, අනාථ සහ අන්ත දිළිඳු පවුල් පුනරුත්තාපනය, ආබාධිත සුභසාධනය, අබලතාවය නිසා රැකියාවක නිරවිය නොහැකි තැනැත්තන්ට,

ඉලක්ක කණ්ඩායම

 • බස්නාහිර පළාත තුළ පදිංචි අනාත හා අසරණ පුද්ගලයින්
 • කායික, මානසික හා සාමාජීය වශයෙන් ආබාධ සහිත ළමුන් හා වැඩිහිටියන්
 • අයාල ආඥා පනත යටතේ අධිකරණය මඟින් යොමුකරන කාන්තාවන්
 • වැඩිහිටියන් හා ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා සේවා සපයන ස්වේච්ඡා ආයතන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන අපගේ ව්‍යාපෘති

අපගේ අරමුණු

 • දිළිඳු පවුල් සඳහා මහජනාධාර, මාසික දීමනා ගෙවීම තුළින් ඔවුන් බල ගැන්වීම.
 • ක්‍ෂය රෝග, පිළිකා , තැලසීමියා හා ලාදුරු රෝගී දුගී පවුල් සඳහා ආධාර ගෙවීම් මඟින් ඔවුන් සුවපත් කිරීමට සහය වීම.
 • අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන් සඳහා විශේෂිත ආධාර යටතේ පෝෂණ ආධාර, අධ්‍යාපන ආධාර, වෛද්‍ය ආධාර හා හදිසි සැත්කම් ආදිය සඳහා ආධාර සැපයීම.
 • වැඩිහිටි සහ ආබාධිත පුද්ගලයින් නේවාසිකව තබා ගෙන ඔවුන් රැකබලා ගන්නා ලියාපදිංචි වී සිටින ස්වේච්ඡා සංවිධාන ආයතන සඳහා සාමූහික ආධාර සහ යථායෝග්‍යාධාර ලබාදීම. එවැනි සේවා සපයන ආයතන සඳහා සාමූහික ආධාර ලබාදීම හා එම ආයතන අධීක්‍ෂණය කිරීම.
 • සහන අපේක්‍ෂිත දිළිඳු, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඇස් කණ්ණාඩි, ශ්‍රවණ උපකරණ, රෝද පුටු, ත්‍රෛසිකල්, අත්වාරු, කිහිලිකරු, සුදු සැරයටි, කෘතිම අත් / පා හා අක්‍ෂිකාච ආදිය සැපයීම තුළින් ඔවුනට තම දෛනික කටයුතු පහසුවෙන් ඉටුකර ගැනීමට පහසු කරලීම.
 • ආබාධ සහිත හා මනස සෙමෙන් වැඩෙන පුද්ගලයින් සඳහා නිවාස / ආයන පිහිටුවා පවත්වවා ගෙනයෑම.
  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වැඩිහිටි නිවාස / ආයන පිහිටුවීම, පවත්වාගෙන යෑම සහ ඔවුන් භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික පුනරුත්ථාපනය කර ඔවුන්ට සුවදායක දිවි පෙවතක් උරුමකර දීම.
 • අයාල ආඥා පනත යටතේ අධිකරණය මඟින් යොමු කරන කාන්තාවන්ට රැකවරණය සැලසීම, වෘත්තීය හා සාරධර්ම පුහුණුව හා පුනරුත්තාපනය කිරීම.
 • බස්නාහිර පළාත් පුරවැසියන් අධ්‍යාත්මිකව සංවර්ධනය කර සමාජ ප්‍රවාහයට එක් කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සැකසීම.

නවතම පුවත් සැරිය

විශේෂාංග පෙළගැස්ම

හදවතට සංවේදී රූ පෙළහර…

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.) - Last Updated on Jul 26, 2017 @ 9:59 am – Powered by ITRDI